Browsing Category

Hot News

“นิโคล เทริโอ” ปลื้มปิติ ได้ขับร้องเพลงประจำงานต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เป็นอีกครั้งหนึ่งในรอบ 35 ปี ของบรรดาคริสตชนในประเทศไทย ที่จะมีโอกาสได้ต้อนรับการเสด็จมาเยือน…